Dankwoord

Na het overlijden van Luna, konden wij het gevoel dat er fouten waren gemaakt maar niet van ons afschudden. Veel mensen gaven ons echter het advies niet de strijd aan te gaan met ‘het systeem’. Dat win je toch niet. We moesten ons er maar bij neerleggen en doorgaan met ons leven. Maar hoe dan? Hoe doe je dat als je weet dat Luna niet de eerste baby is waarbij het vreselijk mis is gegaan? Hoe negeer je die verhalen en luister je naar wat de maatschappij je influistert? Wij konden dat niet. Wij konden niet verder leven, wetende dat Luna zeker niet de laatste baby zal zijn die onnodig zal overlijden als er niet van fouten wordt geleerd. Wetende dat meer ouders dit onnodig leed wordt aangedaan. Wij konden en kunnen onze ogen hier niet meer voor sluiten.

Inmiddels, 5½ jaar later, kunnen we onze ogen ook niet meer sluiten voor het onnodig leed van álle slachtoffers van medische fouten, ook de zorgprofessionals. Want het moge duidelijk zijn dat hier alleen maar verliezers zijn.
Jarenlang hebben wij het falende systeem rondom medische fouten doorleefd. Jarenlang voelen we de onmacht. We weten dat veel onnodig leed rondom medische missers voorkomen kan worden. Maar waar begin je?

Deze zoektocht heeft 5½ jaar geduurd en kende vele downs. Voor de mensen in onze directe omgeving was dit een zoektocht waarin ze mee werden genomen in alle emotionele achtbanen. Dit was voor velen ontzettend moeilijk om te aanschouwen. Niet wetende hoe ze ons konden helpen, maar zo graag iets voor ons willen betekenen. De machteloosheid. Sommige vrienden waren genoodzaakt om afstand te nemen, hun eigen leven weer op te pakken en aandacht te geven aan hun eigen gezin. Dit begrijpen wij maar al te goed! Maar ook deze vrienden hebben ons in moeilijke tijden bijgestaan en boden een luisterend oor. Dank jullie wel daarvoor! Ook voor de fijne tijden die jullie ons hebben gebracht en die we zo hard nodig hadden.
In het bijzonder willen we die vrienden bedanken die ons vanaf het begin van onze zoektocht hebben bijgestaan. Dank jullie wel Remco, Rick, Titia, Patricia, Paolo en Miriam! Zonder jullie hadden we hier niet meer gezeten.
Marlou van de Vasa Previa Foundation heeft ontzettend veel tijd gestopt in het doorspitten van de medische dossiers en was altijd voor elke vraag bereikbaar. Dank je wel.
Yme, onze letselschade-expert, was bereid om naar ons verhaal te luisteren, ons serieus te nemen en wilde ons op elke mogelijke manier steunen. Dank je wel Yme, voor je tijd, energie en vertrouwen.
Dank jullie wel, lieve buurtgenoten, voor jullie steun, knuffels en luisterend oor!
En voor alle mensen die Luna zijn komen steunen bij het tuchtcollege,  jullie hielden ons overeind.
Tot slot willen wij de denktank van Luna’s stem bedanken: Remco, Wisse, Rick, Joel en Rachel. Zonder jullie input was Luna’s stem nooit een feit geworden!

Website: Wisse Paardekooper: www.wissepaardekooper.nl
Drukwerk: Copyshop Den Bosch: www.copyshopdenbosch.nl

Supporters van Luna’s stem tot nu toe:

Wilt u ook supporter worden van Luna’s stem? Neemt u dan contact met ons op.
Wilt u Luna’s stem ook steunen door een poster of flyer thuis en/of op uw werk op te hangen? U kunt deze hier printen: Poster en Flyers