Ontstaan petitie

Direct na het overlijden van Luna zijn wij op zoek gegaan naar de waarheid, naar de reden van haar overlijden. Al snel werd ons duidelijk dat de artsen geen openheid geven in het gebeuren en dat ze feiten verdraaien.
In onze zoektocht naar de waarheid zijn wij erachter gekomen, dat artsen een beschermde functie hebben. We hebben gesprekken gehad met het Ministerie van Volksgezondheid. Zij zij niet bereid enige verantwoordelijkheid te nemen voor het doen en laten rondom een medische fout. Zij schuiven dit door naar de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ is echter niet geïnteresseerd in het verhaal van de slachtoffers, maar neemt beslissingen alleen gebaseerd op informatie die door het ziekenhuis zelf is aangeleverd, n.a.v. een intern onderzoek. Hierin zijn wij helaas geen uitzondering, dit bleek na gesprekken met verschillende slachtoffers van medische fouten.
Voor slachtoffers wordt de zoektocht naar de waarheid hierdoor zo goed als onmogelijk gemaakt, waardoor veel slachtoffers er niet eens aan zullen beginnen. Zij zullen hun leven lang blijven zitten met vragen en onduidelijkheden rondom die medische fout. 

Dit mag niet en dit kan niet! Wij vinden het belangrijk dat er van fouten wordt geleerd, vooral door artsen. Alleen hierdoor kan de gezondheidszorg beter en veiliger worden.

Huidige situatie:
Vraag om actie:
  • Medische dossiers worden niet makkelijk vrijgegeven bij medische fouten.
  • De zorgprofessional geeft doorgaans geen openheid m.b.t. de medische fout.
  • Ziekenhuizen doen zelf onderzoek bij medische fouten. Onderzoek naar eigen fouten kan niet objectief zijn.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt alleen het onderzoek van het ziekenhuis onder ogen.
  • De IGJ legt geen contact met de patiënt.
  • Voor slachtoffers van medische fouten is geen passende nazorg.
  • Ziekenhuizen, de IGJ én het Ministerie van Volksgezondheid geeft geen steun aan slachtoffers of nabestaanden van medische fouten.

1. Transparantie
Volledige transparantie door zorgprofessionals bij medische fouten door open in gesprek te gaan met de patiënt en inzage te geven in het medisch dossier.
2. Onafhankelijk onderzoek
Er moet een onafhankelijke onderzoeksorganisatie komen die een volledig onderzoek instelt, waarbij álle betrokken (zorgprofessionals én patiënten) worden gehoord.
Uit het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de medische fout, volgt een actieplan met als doel de fout in de toekomst te voorkomen en de zorg te verbeteren.
3. Juiste nazorg
Juiste nazorg voor álle betrokken bij de medische fout (patiënten, naasten én zorgprofessionals).