Wees Luna’s stem,
teken de petitie!

Wij, de ouders van Luna, hebben aan den lijve ondervonden dat waar mensen werken fouten worden gemaakt. Luna overleed 10 dagen na haar geboorte door medische fouten.
Wij zijn van mening dat men van fouten zou moeten en willen leren. Helaas hebben wij ervaren dat dit in de medische wereld geen gegeven is. Ook hebben wij passende nazorg gemist.
Fouten worden nog te vaak weggemoffeld, terwijl hiervoor een gedragscode bestaat die openheid na een incident moet bevorderen (de GOMA). Na 5½ jaar zijn wij nog steeds aan het strijden om de waarheid boven tafel te krijgen.

Kortom: Je staat er als patiënt/nabestaande alleen voor, passende nazorg wordt niet geleverd.

Huidige situatie:

 • Medische dossiers worden niet makkelijk vrijgegeven bij medische fouten.
 • De zorgprofessional geeft doorgaans geen openheid m.b.t. de medische fout.
 • Ziekenhuizen doen zelf onderzoek bij medische fouten. Onderzoek naar eigen fouten kan niet objectief zijn.
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt alleen het onderzoek van het ziekenhuis onder ogen.
 • De IGJ legt geen contact met de patiënt.
 • Voor slachtoffers van medische fouten is geen passende nazorg.
 • Ziekenhuizen, de IGJ én het Ministerie van Volksgezondheid geeft geen steun aan slachtoffers of nabestaanden van medische fouten.

Ons verzoek voor verbetering:

Organiseer een ronde tafel waar vertegenwoordigers van de politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, artsen, verpleegkundigen en slachtoffers, samen actief op zoek gaan naar een juiste afhandeling van medische fouten.

Vraag om actie:

 1. Transparantie
  Volledige transparantie door zorgprofessionals bij medische fouten door open in gesprek te gaan met de patiënt en inzage te geven in het medisch dossier.
 2. Onafhankelijk onderzoek
  Er moet een onafhankelijke onderzoeksorganisatie komen die een volledig onderzoek instelt, waarbij álle betrokken (zorgprofessionals én patiënten) worden gehoord.
  Uit het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de medische fout, volgt een actieplan met als doel de fout in de toekomst te voorkomen en de zorg te verbeteren.
 3. Juiste nazorg
  Juiste nazorg voor álle betrokken bij de medische fout (patiënten, naasten én zorgprofessionals).

Nooit meer het ongeloof, de pijn en het verdriet van geen antwoorden en nazorg krijgen bij medische fouten!

Steun deze petitie en
zet uw handtekening.

Teken de petitie! 

* Verplicht veld