Teken de petitie! 

* Verplicht veld

Petitie


Wees Luna’s stem!

Verzoek om transparantie,
onafhankelijk onderzoek en juiste 
nazorg bij medische fouten

20140308_114714

Luna
°1 maart 2014 – † 11 maart 2014

Wij, de ouders van Luna, hebben aan den lijve ondervonden dat waar mensen werken fouten worden gemaakt. Luna overleed 10 dagen na haar geboorte door medische fouten. Wij zijn van mening dat men van fouten zou moeten en willen leren. Helaas hebben wij ervaren dat dit in de medische wereld geen gegeven is. Ook hebben wij passende nazorg gemist.

Fouten worden nog te vaak weggemoffeld, terwijl hiervoor een gedragscode bestaat die openheid na een incident moet bevorderen (de GOMA). Na 5½ jaar zijn wij nog steeds aan het strijden om de waarheid boven tafel te krijgen.

Kortom: Je staat er als patiënt/nabestaande alleen voor, passende nazorg wordt niet geleverd.

Ons verzoek voor verbetering:
Organiseer een ronde tafel waar vertegenwoordigers van de politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), artsen, verpleegkundigen en slachtoffers, samen actief op zoek gaan naar een juiste afhandeling van medische fouten.

Nooit meer het ongeloof, de pijn en het verdriet van geen antwoorden en nazorg krijgen
bij medische fouten!

Steun deze petitie, zet uw handtekening.

Teken de petitie! 

* Verplicht veld