Onderwerp petitie

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Belangrijk is hoe er met deze fouten wordt omgegaan. Wordt er goed naar gekeken, zodat in de toekomst dezelfde fouten niet meer voorkomen? Wordt er goed gezorgd voor de mensen die zijn betrokken bij de fout? In de zorg is dit helaas niet overal het geval. Ondanks de GOMA, een gedragscode die openheid na een incident moet bevorderen, worden fouten nog regelmatig weggemoffeld. Vervolgens staan de patiënt, naasten én zorgprofessionals er alleen voor.

Daarom vragen wij om transparantie in de zorg, een onafhankelijk onderzoek bij medische fouten en passende nazorg voor álle betrokkenen. Wij beschikken niet over de antwoorden om dit probleem op de juiste manier op te lossen. Dit betekent niet dat er dan niks hoeft te gebeuren. Wij streven met deze petitie naar een ronde tafel waar vertegenwoordigers van de politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, artsen, verpleegkundigen en slachtoffers, samen actief op zoek gaan naar een juiste afhandeling van medische fouten.

 

Transparantie:

Transparantie, ofwel volledige openheid, is helaas niet altijd een gegeven. Bij medische fouten worden dossiers niet makkelijk vrijgegeven. Het slachtoffer of de naasten moeten veel moeite doen om inzage te krijgen in de beschikbare gegevens.

Naast volledige openheid van het eigen dossier, is het ook belangrijk dat de arts in direct contact met de patiënt open en eerlijk is. Wat is de oorzaak van de medische fout en wat wordt eraan gedaan zodat kans op herhaling minimaal is? Openheid rond een medische fout is voor élke betrokkene belangrijk voor het verwerkingsproces.

Onafhankelijk onderzoek:

Op dit moment doen ziekenhuizen zelf intern onderzoek bij medische fouten. De uitkomsten van dit onderzoek gaan naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie krijgt alleen dit rapport onder ogen. Door het gebrek aan externe controle kunnen ziekenhuizen feiten, aldan niet bewust, verdraaien ten gunste van zichzelf. De Inspectie legt geen contact met de slachtoffers, waardoor waardevolle ervaring en/of kennis wordt genegeerd of vergeten. Ook persoonlijke, emotionele ervaringen worden niet meegenomen.

Hier moet verandering in komen! Wij streven naar een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zelf een volledig onderzoek instelt, waarbij álle betrokkenen, dus zorgprofessionals én de slachtoffers of nabestaanden, worden gehoord. Met als doel het voorkomen van dezelfde fout in de toekomst en dus het verbeteren van de zorg.

Juiste nazorg:

Zorg hoort aan te sluiten bij de lichamelijke en geestelijke behoeften van de patiënt. Zo ook nazorg bij medische fouten.
Op dit moment is het vaker regel dan uitzondering dat het slachtoffer of de nabestaanden geen nazorg krijgen, of nazorg krijgen aangeboden die niet passend is bij de persoon of de situatie. Vaak keren artsen of vertegenwoordigers van het ziekenhuis deze mensen de rug toe. Ziekenhuizen sluiten hun deuren voor wederhoor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd staat achter de artsen. Zelfs het Ministerie van Volksgezondheid is geen steun voor slachtoffers of nabestaanden. Ze staan er helemaal alleen voor.

Daarbij wordt er van artsen verwacht dat zij hun fouten niet toegeven. Dit zou het ziekenhuis geld kunnen kosten en reputatieschade op kunnen leveren. Voor alle betrokkenen is dit zeer schadelijk.
Een betere en snellere heling van traumatische ervaringen zorgt tevens voor een lagere lastendruk op de maatschappij, doordat slachtoffers en nabestaanden veel eerder weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wij willen dat er een gedegen plan komt waar alle betrokkenen (patiënten, naasten én zorgprofessionals) de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Alleen op deze manier krijgen zij de kans de gebeurtenis te verwerken en er lering uit te trekken.